24 de jul. 2011

L'estaca

He Prenito a libertat de translatir ista polida canta de  Lluis Llach feita en 1968 ta exprisar iste nueu chasco que ta totz os qu'aimamos y proteixemos as luengas, a más a más as d'Aragón, suposa o ligallo  de gubernación feito dentre PP y PAR. O renaixer d'a dreita más espanyolizant que mai no s'haiga veyito- ie en democracia.